เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “ AJ ” ตั้งแต่ปี 2544 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 17 ปี

พัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ ทัดเทียมกับผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ

นําเข้าและจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิเช่น เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น

ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิเช่น แอร์เคลื่อนที่ หม้อเอนกประสงค์ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

บริษัทในเครือ


 

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม