วิสัยทัศน์
“AJA จะเป็น Holding Company ที่กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างแต่ธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตยั่งยืน”

 
พันธกิจ
“AJA จะเป็น Holding Company ที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในSoutheast Asia โดยมุ่งสร้างแบรนด์สินค้า ที่มีเทคโนโลยีสูง และบริการที่ดี”