มหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8

1702 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8

     ดร.อมร  มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AJA พร้อมกรรมการบริหารบริษัทสยาม แอดวานซ์ อิเล็คโทรนิค จำกัด นาย จุ้นซิน ลัว  และนายเซากั๋ว หวัง ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8 โดยในงานมีกิจกรรมมอบรองเท้าที่ตัดเย็บโดย Jimmy Choo พร้อมแฟชั่นโชว์จากนางงาม 35 ประเทศ  การแสดง wonder of silk Thai  แฟชั่นโชว์จากคณะเอกอัครราชทูต และแฟชั่นโชว์จาก Celebrity โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานการจัดงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์

     เพื่อสืบสานภูมิปัญญา คุณค่า เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้คงอยู่ และร่วมเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร.๙ ในการส่งเสริมและสนับสนุนไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไหมและการขยายโอกาสทางการตลาด และร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านผลิตไหมต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ขึ้น ในการนี้เพื่อส่งเสริมผ้าไหม สู่สายตาชาวโลกจึงได้จัด”โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๘” โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย มากกว่า ๔๕ ประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อเผยแพร่การใช้ผ้าไหมไทยไปทั่วโลก เพื่อแสดงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยโดยผ่านแฟชั่นเวทีโลก โดยแต่ละสถานทูตจะคัดเลือกดีไซนเนอร์ซึ่งจะมีการตัดชุดคอเล็คชั่น โดยใช้ผ้าไหมไทยผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ที่มาจาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งหมด