ดร.อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่างสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่น

186 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารบริษัท

ดร.อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่างสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่น

ดร.อมร  มีมะโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมปี 2561