AJ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการธุรกิจเครื่องเสียงไปเยี่ยมชมงานธุรกิจของบริษัท Soundking Co., ltd. ทีจีน

1609 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AJ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการธุรกิจเครื่องเสียงไปเยี่ยมชมงานธุรกิจของบริษัท Soundking Co., ltd. ทีจีน

      เมื่อวันที่ 6-9 กค. 62 ที่ผ่านมา คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท AJA พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการธุรกิจเครื่องเสียงชั้นนําในประเทศไทยกว่า 57 ราย เดินทางไปที่ประเทศจีน เพื่อไปเยี่ยมชมงานธุรกิจของบริษัท Soundking Co., ltd. ซึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก ที่เน้นด้านวิศวกรรมการผลิต และติดตั้ง ระบบแสง สี เสียง ระดับมืออาชีพ อันดับต้นๆ ของจีน เพื่อเป็นการสร้าง Brand Awareness ใน Southeast Asia รวมถึงเป็นการต่อยอดในการขายสินค้าของบริษัทฯ ณ. เมืองหนิงปัว สาธารณรัฐประชาชนจีน