งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 5 ธค 57

197 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเพื่อสังคม

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 5 ธค 57

     คณะผู้บริหาร บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ นำโดย ดร.อมร มีมโนร่วม เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง