AJ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

206 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเพื่อสังคม

AJ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

     AJ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จากภาวะน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผ่าน “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา