AJ สนับสนุนโครงการ To Be No.1 Idols รุ่นที่ 7

1460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AJ สนับสนุนโครงการ To Be No.1 Idols รุ่นที่ 7

     เข้าสู่ปีที่ 7 ที่ทางเอเจสนับสนุนการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หนึ่งในกิจกรรมของ โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทั้ง “ความเก่ง” และ “ความดี” ควบคู่กันไป มาจากดำริให้สร้างไอดอล สำหรับสมาชิกทู บี นัมเบอร์วัน ด้วยการค้นหาจากเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วประเทศให้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างดังกล่าวไปปรับใช้ในแบบของตนเอง ผ่านกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ที่มีการประเมินด้าน บุคลิกภาพ การแสดง การเต้น และร้องเพลง ความเป็นตัวตนและความมั่นใจ

     ซึ่งในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ "TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม JJ HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพฯ โดยมีดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถวายการต้อนรับและเข้ารับเข็มพระราชทาน ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการ