ดร. อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

3493 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดร. อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

     ดร.อมร  มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ . เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี  ร่วมรับรางวัลบุคคลตัวอย่างที่มีจริยธรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ผู้ซึ่งควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ซึ่งจัดขึ้นโดยประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์  วิภาวดี-รังสิต