AJ ผู้สนุนหลัก โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2011

1380 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AJ ผู้สนุนหลัก โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2011

     AJ ผู้สนุนหลักร่วมค้นหา เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol (2011) โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2011 เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพด้วยการเริ่มต้นที่เยาวชน โดยกิจกรรมนี้จัดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ นอกจาก AJ จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการและยังได้มอบรางวัลการประกวดให้กับผู้ชนะเลิศรางวัล AJ IDOL สำหรับเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร