AJA ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม

1990 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AJA ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย ดร. อมร มีมะโน (ผู้ก่อตั้งบริษัท) เพื่อเชิญไปทอดถวาย ยังที่มีชุมชนสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดีอิ่มบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในงานบุญครั้งนี้กันทุกคนครับ