กฐินพระราชทาน บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ณ วัดดอนสะแก

2569 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กฐินพระราชทาน บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ณ วัดดอนสะแก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดดอนสะแก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยมี ดร. อมร มีมะโน (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินสมทบทุนการศึกษา และทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งจัดตั้งโรงครัว เพื่อแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี อิ่มบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในงานบุญครั้งนี้กันทุกท่าน