ฉลองครบรอบ 9 ปี AJ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์การกุศล ครบรอบ 9 ปี