ผู้บริหารเอเจ ดร. อมร มีมะโน รับรางวัลนักธุรกิจสร้างชาติ จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร

1703 Views  | 

ผู้บริหารเอเจ ดร. อมร มีมะโน รับรางวัลนักธุรกิจสร้างชาติ จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร

     วันที่ 3 สิงหาคม 2559 หม่อมหลวง สราลี กิติยากร ได้ทรงมอบรางวัล ครูของแผ่นดินสาขานักธุรกิจสร้างชาติ ให้กับ ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราวน์เทค แอดวานซ์ จำกัด ( มหาชน ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมบาซาร์