พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ. วัดราชาธิวาสวิหาร

1811 Views  | 

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ. วัดราชาธิวาสวิหาร

     เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เวลา 13.50 น. โดยมีดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และคณะเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าว