AJ สนับสนุนโครงการ To Be No. 1 Idols 9

1903 Views  | 

AJ สนับสนุนโครงการ To Be No. 1 Idols 9

"AJ สนับสนุนโครงการเยาวชนเก่งและดี "
ก้าวสู่ปีที่ 9 ทาง AJA หรือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)สนับสนุนการประกวด "TO BE NUMBER ONE IDOLS 9" จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ คือเพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีเป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6-24 ปี กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป ซึ่งในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ "TO BE IDOLS 2019” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม JJ HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถวายการต้อนรับและผู้สนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการ