AJ จัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน “ออฟฟิศ ซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงานปี 2”

AJ จัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน “ออฟฟิศ ซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงานปี 2”

     บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาให้กับพนักงาน ใน “โครงการ ออฟฟิศ ซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน ปี2” คุณ อมร มีมะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาจากการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม นั้น จะส่งผลระยะยาวทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงพนักงานรู้ซึ่งอ่อนล้ากับการทำงานมสุขภาพที่ไม่พร้อม และก่อให้เกิดปัญหากับองค์กรในอนาคต จึงได้เปิดให้อบรมความรู้กับพนักงาน โดยมี วิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้คือ ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์ พิธีกรชื่อดัง และนักเขียนผู้เขียนหนังสือ พ็อคเก็ตบุคส์ ที่ชื่อว่า “ออฟฟิศ ซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน” บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความรู้ และประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของพนักงาน และนอกจากได้รับความรู้ด้านสุขภาพแล้ว กิจกรรมยังสนุก โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)