คุณอมร มีมะโน ขึ้นรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2553

1764 Views  | 

คุณอมร มีมะโน ขึ้นรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2553

     คุณอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท AJ รับมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก ฯพณฯ ท่าน พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในงานประกาศรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2553