งานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

งานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

เอเจร่วมงานประกาศผล "รางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553" คุณอมร มีมะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คราวน์เทค แอดวานซ์ จำกัด เข้ารับรางวัล ซึ่งมีนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553 ณ โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553