AJA ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อให้การต้อนรับฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน

1799 Views  | 

AJA ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อให้การต้อนรับฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย ดร. อมร มีมะโน (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ (กวงฮั่วตึ๊ง) หอการค้าไทย-จีน อาคารไทย ซี.ซี. ชั้น 9