บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 24 กค. 2563 บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA
นำทีมโดย คุณ อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)