บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

957 Views  | 

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 24 กค. 2563 บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA
นำทีมโดย คุณ อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)