ดร. อมร มีมะโน เข้าร่วมพระราชพิธีในการเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563

2133 Views  | 

ดร. อมร มีมะโน เข้าร่วมพระราชพิธีในการเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563

ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และสมาคมการค้าไทย-จีน เข้าร่วมพระราชพิธีในการเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 11 ตุลาคมพุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพรเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร